Alkalmazott Mechanika Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

PhD kutatások a tanszéken:

1. Textil kompozit rétegek anyagjellemzőinek becslési módszere

Textil kompozitnak a szövettel erősített műanyagokat nevezzük. Az ilyen felépítésű kompoztok ortotróp anyagmodellel kezelhetők. A lineárisan rugalmas ortotróp anyagtörvény általános síkfeszültségi állapotban négy független anyagjellemzővel írható le (E1, E2, , G12). A kutatás célja egy olyan végeselemes modellcella kidolgozása, mellyel meg lehet határozni ezeket az anyagjellemzőket úgy, hogy ismert a szál mátrix tulajdonsága, azok térfogataránya a rétegben, valamint a textil szövése. A kutatás a lapos szálkötegekből szőtt textileket vizsgálja. Egy szálköteg több ezer mikron vékonyságú szálból áll. Összehasonlítja a különböző textillel erősített kompozitok anyagjellemzőit úgy, hogy azonos a szálköteg, a rétegvastagság és a mátrix. Meghatározza egy karbon szövettel erősített poliészter gyanta anyagjellemzőit húzó- és nyíróvizsgálattal. A végeselemes modellcellát a méréssel összehasonlítva validálja a kutatás.

PhD kutató: Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd

Témavezető: Prof. Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, SZIE-Gödöllő;  Prof. Dr. Égert János egyetemi tanár, SZE-Győr.

Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Gödöllő

 

2. Gumiból készített járműalkatrészek mechanikai és termodinamikai viselkedésének számítógépes modellezése

A gumi mechanikai viselkedésének leírása ígéretes kutatási terület nemcsak az elméleti kutatások, hanem a közlekedés - és járműipari, gyakorlati alkalmazások számára is. Kutatási célok között szerepel az anyag viselkedését leíró reológiai modellek leírása, az anyagtörvények megfogalmazása, algoritmus kidolgozása a csatolt termomechanikai feladat numerikus megoldására és számítógépes szimulációjára. Számítógépes megoldó program fejlesztése az első célkitűzésként megfogalmazott termodinamikailag konzisztens leírásmód alkalmazására. Végül a felhasznált elméleti modell és számítógépes szimulációk konkrét mérésekkel történő ellenőrzése.

PhD kutató: Szüle Veronika Etelka egyetemi tanársegéd

Témavezető: Dr. Pere Balázs egyetemi docens

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem, Győr

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
Fax: +36 (96) 503-488
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00
Párhuzamos könyvbemutató 2017. április 10. 18:00 - 19:00