Alkalmazott Mechanika Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

PhD kutatások a tanszéken:

1. Textil kompozit rétegek anyagjellemzőinek becslési módszere

Textil kompozitnak a szövettel erősített műanyagokat nevezzük. Az ilyen felépítésű kompoztok ortotróp anyagmodellel kezelhetők. A lineárisan rugalmas ortotróp anyagtörvény általános síkfeszültségi állapotban négy független anyagjellemzővel írható le (E1, E2, , G12). A kutatás célja egy olyan végeselemes modellcella kidolgozása, mellyel meg lehet határozni ezeket az anyagjellemzőket úgy, hogy ismert a szál mátrix tulajdonsága, azok térfogataránya a rétegben, valamint a textil szövése. A kutatás a lapos szálkötegekből szőtt textileket vizsgálja. Egy szálköteg több ezer mikron vékonyságú szálból áll. Összehasonlítja a különböző textillel erősített kompozitok anyagjellemzőit úgy, hogy azonos a szálköteg, a rétegvastagság és a mátrix. Meghatározza egy karbon szövettel erősített poliészter gyanta anyagjellemzőit húzó- és nyíróvizsgálattal. A végeselemes modellcellát a méréssel összehasonlítva validálja a kutatás.

PhD kutató: Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd

Témavezető: Prof. Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, SZIE-Gödöllő;  Prof. Dr. Égert János egyetemi tanár, SZE-Győr.

Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Gödöllő

 

2. Gumiból készített járműalkatrészek mechanikai és termodinamikai viselkedésének számítógépes modellezése

A gumi mechanikai viselkedésének leírása ígéretes kutatási terület nemcsak az elméleti kutatások, hanem a közlekedés - és járműipari, gyakorlati alkalmazások számára is. Kutatási célok között szerepel az anyag viselkedését leíró reológiai modellek leírása, az anyagtörvények megfogalmazása, algoritmus kidolgozása a csatolt termomechanikai feladat numerikus megoldására és számítógépes szimulációjára. Számítógépes megoldó program fejlesztése az első célkitűzésként megfogalmazott termodinamikailag konzisztens leírásmód alkalmazására. Végül a felhasznált elméleti modell és számítógépes szimulációk konkrét mérésekkel történő ellenőrzése.

PhD kutató: Szüle Veronika Etelka egyetemi tanársegéd

Témavezető: Dr. Pere Balázs egyetemi docens

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem, Győr

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
Fax: +36 (96) 503-488
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00