Alkalmazott Mechanika Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Az Alkalmazott Mechanika Tanszék alapításának éve: 2007. A tanszék a mechanika tantárgyak oktatását látja el a Műszaki Tudományi Kar hét BSc, egy osztatlan és hat MSc szakján, valamint a gépészeti, közlekedési, mechatronikai és járműmérnöki szakterületekhez kapcsolódóan mérnöki alkalmazott mechanikai kutatásokat folytat.

A tanszék a BSc képzésben gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, műszaki menedzser, műszaki szakoktató hallgatóknak, valamint mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vendéghallgatóknak oktat Mechanika-Statika, Mechanika-Szilárdságtan, Mechanika-Mozgástan, Mechanika-Rezgéstan, Végeselem módszer és Mechanizmusok című tantárgyakat heti négy órában. Az első három tantárgy az osztatlan mérnöktanár- szak hallgatói számára is kötelező. Az MSc képzésben a tanszék gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, műszaki menedzser hallgatóknak Alkalmazott mechanika, Rugalmasságtan, Szerkezetek dinamikája és Végeselem analízis tantárgyat oktat heti négy órában, amit még a Végeselemes szerkezetmodellezés és a Kísérleti modelllanalízis két órás válaszható tárgyak egészítenek ki. A mérnöktanár MA képzés hallgatói a Végeselem módszer és Mechanizmusok tárgyakat veszik fel. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola programjában a tanszék a Kontinuummechanika és a Végeselem módszer mérnöki alkalmazásai című tantárgyakkal vesz részt.

A tanszék tudományos kutatási területei: mérnöki statikai, szilárdságtani, dinamikai, rezgéstani és csatolt termomechanikai feladatok megoldása, a mérnöki mechanika numerikus módszereinek továbbfejlesztése és alkalmazása lineáris és nemlineáris problémák megoldására, a végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazásai és a módszer továbbfejlesztése, valamint szálerősített kompozit anyagok és viszkoelasztikus anyagok mechanikájának modellezési és kísérleti módszereinek kutatása. Valamennyi kutatási területen a tanszék mérnöki alkalmazási kompetenciákkal is rendelkezik.

A tanszékhez jól felszerelt labor tartozik mechanikai mérések elvégzésére, amelyben több tantárgyhoz minden félévben hallgatói demonstrációs mérések is folynak. A labor felkészült szilárdságtani és dinamikai mérések elvégzésére, valamint szálerősített kompozit alkatrészek gyártására és mechanikai vizsgálatára is.

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
Fax: +36 (96) 503-488
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00