Alkalmazott Mechanika Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Az Alkalmazott Mechanika Tanszék alapításának éve: 2007. A tanszék a mechanika tantárgyak oktatását látja el a Műszaki Tudományi Kar hét BSc, egy osztatlan és hat MSc szakján, valamint a gépészeti, közlekedési, mechatronikai és járműmérnöki szakterületekhez kapcsolódóan mérnöki alkalmazott mechanikai kutatásokat folytat.

A tanszék a BSc képzésben gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, műszaki menedzser, műszaki szakoktató hallgatóknak, valamint mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vendéghallgatóknak oktat Mechanika-Statika, Mechanika-Szilárdságtan, Mechanika-Mozgástan, Mechanika-Rezgéstan, Végeselem módszer és Mechanizmusok című tantárgyakat heti négy órában. Az első három tantárgy az osztatlan mérnöktanár- szak hallgatói számára is kötelező. Az MSc képzésben a tanszék gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, műszaki menedzser hallgatóknak Alkalmazott mechanika, Rugalmasságtan, Szerkezetek dinamikája és Végeselem analízis tantárgyat oktat heti négy órában, amit még a Végeselemes szerkezetmodellezés és a Kísérleti modelllanalízis két órás válaszható tárgyak egészítenek ki. A mérnöktanár MA képzés hallgatói a Végeselem módszer és Mechanizmusok tárgyakat veszik fel. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola programjában a tanszék a Kontinuummechanika és a Végeselem módszer mérnöki alkalmazásai című tantárgyakkal vesz részt.

A tanszék tudományos kutatási területei: mérnöki statikai, szilárdságtani, dinamikai, rezgéstani és csatolt termomechanikai feladatok megoldása, a mérnöki mechanika numerikus módszereinek továbbfejlesztése és alkalmazása lineáris és nemlineáris problémák megoldására, a végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazásai és a módszer továbbfejlesztése, valamint szálerősített kompozit anyagok és viszkoelasztikus anyagok mechanikájának modellezési és kísérleti módszereinek kutatása. Valamennyi kutatási területen a tanszék mérnöki alkalmazási kompetenciákkal is rendelkezik.

A tanszékhez jól felszerelt labor tartozik mechanikai mérések elvégzésére, amelyben több tantárgyhoz minden félévben hallgatói demonstrációs mérések is folynak. A labor felkészült szilárdságtani és dinamikai mérések elvégzésére, valamint szálerősített kompozit alkatrészek gyártására és mechanikai vizsgálatára is.

Tanszéki hírek

Méltányossági vizsgák:

Hirdetmény

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.