Köszöntő

Az Alkalmazott Mechanika Tanszék vezetőjeként tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Tanszék honlapján!

Az Alkalmazott Mechanika Tanszék a Műszaki Tudományi Kar felsőoktatási szakképzésben (FSz), egyetemi alap- (BSc) és egyetemi mesterképzésben (MSc/MA), szakirányú továbbképzésben (SzT) és doktori képzésben (PhD) tanulmányokat folytató mérnök, mérnöktanár és informatika szakos hallgatói számára oktat a mérnöki mechanika területéhez tartozó tantárgyakat és végez kutató-munkát.

A Mechanika I. és a Mechanika II. tárgyakat az FSz képzésben gépészmérnök asszisztens és mechatronikai mérnök asszisztens szakos hallgatók tanulják.

Az egyetemi alapképzésben a Gépészmérnöki, Járműmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Közlekedésmérnöki, Logisztikai mérnöki, Műszaki menedzser és Műszaki szakoktató BSc szak hallgatói kötelező, illetve kötelezően választható, az Építőmérnöki, a Villamosmérnöki és a Gazdaságinformatikus BSc szak hallgatói szabadon választható formában hallgatnak mechanika tantárgyakat. A Tanszék egyetemi alapképzési (BSc) szintű tantárgyai a Mechanika-Statika, a Mechanika-Szilárdságtan, a Mechanika-Mozgástan, a Mechanika-Rezgéstan, a Végeselem módszer és a Mechanizmusok.

Az egyetemi mesterképzésben a Tanszék a Járműmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Gépészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Logisztikai mérnöki MSc szak hallgatói számára oktat kötelező mechanika tantárgyakat. A Tanszék egyetemi mesterképzési (MSc) szintű tantárgyai az Alkalmazott Mechanika, a Végeselem analízis, a Rugalmasságtan, a Végeselemes szerkezetmodellezés, a Kísérleti modálanalízis és a Gépek dinamikája.

A szakirányú továbbképzésben a Tanszék a Mechanika szakmérnököknek I. és a Mechanika szakmérnököknek II. kötelező tárgyakat oktatja a Közlekedés műszaki szakértő, a Vasúti pálya-jármű rendszer és a Haszongépjármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szakok hallgatói számára.

A Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára a Tanszék a Kontinuummechanika és A végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazásai tárgyakat oktatja.

A tanszék tudományos kutatási területei: mérnöki statikai, szilárdságtani, dinamikai, rezgéstani és csatolt termomechanikai feladatok megoldása, a mérnöki mechanika numerikus módszereinek továbbfejlesztése és alkalmazása lineáris és nemlineáris problémák megoldására, a végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazásai és a módszer továbbfejlesztése, valamint szálerősített kompozit anyagok és viszkoelasztikus anyagok mechanikájának modellezési és kísérleti módszereinek kutatása. Valamennyi kutatási területen a tanszék mérnöki alkalmazási kompetenciákkal is rendelkezik.

A Tanszéken folyó kutatásokhoz végeselemes és matematikai programcsomagok, valamint a tanszéki laboratórium mérőberendezései teremtenek megfelelő hátteret.

Győr, 2015. január

Dr. Pere Balázs
tanszékvezető egyetemi docens

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára