Végeselem módszer NGB_AG007_1

Felvehetik kötelező tantárgyként: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki járműmérnöki szak, illetve mérnöktanár - gépész BSc szak hallgatói.

- A tantárgy előadója: Dr. Pere Balázs tanszékvezető egyetemi docens

- A tantárgy gyakorlat-vezetői: Fehér Lajos egyetemi tanársegéd

             Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd  

             Dr. Molnár Zoltán egyetemi adjunktus

- Tantárgyi követelmények

- A tananyag heti ütemezése

- Órarend

- Előadások anyagai

- A görög ABC leggyakrabban használt betűi

- Gyakorló feladatok (Ansys)

- Gyakorló feladatok (Abaqus)

- Zárthelyi időpontok

- Zárthelyi eredmények

- Vizsgakonzultáció

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára