Végeselem módszer NGB_AG007_1

Felvehetik kötelező tantárgyként: BSc gépészmérnöki szak hallgatói.

- A tantárgy előadója: Dr. Szabó Tamás egyetemi docens

- A tantárgy gyakorlat-vezetője: Dr. Szabó Tamás egyetemi docens

Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd

- Tantárgyi követelmények

- A tananyag heti ütemezése

- Órarend

- Gyakorló feladatok

- Zárthelyi időpontok és eredmények

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára