Végeselem módszer LGB_AG007_1

Felvehetik kötelező tantárgyként: BSc gépészmérnöki szak hallgatói.

- A tantárgy konzulensei: Dr. Pere Balázs egyetemi docens

Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd

- Tantárgyi követelmények

- A tárgy ütemezése

- Oktatási segédanyagok

- VEM elméleti vázlat

Elérhetőség

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Iroda: A-404
Tel.: +36 (96) 613-744
Fax: +36 (96) 503-488
E-mail: amt@sze.hu

Tantárgyi tematika

Alkalmazott Mechanika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00